Salah satu hukum bacaan mad dalam tajwid adalah mad tamkin. Berikut pengertian, ciri-ciri dan cara membacanya dalam Alquran.

Pengertian Mad Tamkin

Mad memiliki arti panjang sedangkan tamkin artinya menempatkan. Secara Bahasa, Mad Tamkin ialah hukum bacaan Mad yang apabila ada huruf wau atau ya’ bertemu dengan huruf yang sama ataupun identic, baik dari segi sifat atau makhrajnya.

Ciri-Ciri Bacaan Mad Tamkin

Dalam ayat Alquran dikatakan sebagai Mad Tamkin, apabila ditemukan tiga ciri-ciri, yaitu:

1) Apabila ada huruf wau sukun yang sebelumnya huruf berharokat dhammah dan diikuti dengan wau berharakat sesudahnya. Sama halnya dengan huruf ya’ sukun sebelumnya huruf berharokat kasrah dan diikuti dengan ya’ berharakat setelahnya, contoh:

قاَلوُاوَهُمْ

اَمَنوُاوَعَمِلوُا

فِيْ يَوْم

الَّذِيْ يُوَسْوِسُ

2) Apabila terdapat wau berharakat dhomah, diikuti setelahnya wau sukun. Begitu juga dengan ya’ berharakat kasroh yang diikuti dengan ya’ sukun. Contoh:

يَلْوُوْنَ

لاَ يَسْتَحْيِيْ

3) Apabila terdapat ya’ bertasydid dengan harakat kashroh diikuti dengan ya’ sukun Contoh:

حُيِّيْتُمْ

عِلِيِّيْن 

Cara Membaca Mad Tamkin

Cara membaca mad tamkin ialah dengan memanjangkannya dua harakat (ketukan) atau satu alif.

 

Mad Iwad: Pengertian, Contoh Dan Cara Membacanya

Contoh Bacaan Mad Tamkin Dalam Alquran

Contoh bacaan mad tamkin untuk ciri-ciri pertama:

Surah As-Syua’ra ayat 96

قاَلوُاوَهُمْ فِيْهاَ يَخْتَصِمُوْنَ

Terdapat huruf wau sukun yang sebelumnya huruf wau berharokat dhammah قاَلوُ dan diikuti dengan wau berharakat sesudahnya وَهُمْ

Surah Al Qalam ayat 23

فاَنْطَلَقوُا وَهُمْ يَتَخاَفَتوُنَ

 Terdapat huruf wau sukun yang sebelumnya huruf wau berharokat dhammah  فاَنْطَلَقوُا dan diikuti dengan wau berharakat sesudahnya وَهُمْ

 Surah Al-Anbiya ayat 53

قاَلوُ وَجَدْنَا اَباَءَناَلَهاَ عاَبِدِيْنَ

 Terdapat huruf wau sukun yang sebelumnya huruf wau berharokat dhammah قاَلوُ dan diikuti dengan wau berharakat sesudahnya وَجَدْنَا

 Surah An-Naas ayat 5

الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فيِ صُدُورِالّناَس

Huruf ya’ sukun sebelumnya huruf berharokat kasrah الَّذِيْ dan diikuti dengan ya’ berharakat setelahnya يُوَسْوِسُ

Surah Al-Balad ayat 4

اَوْعِطْعاَمٌ فيِ يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَة

Huruf ya’ sukun sebelumnya huruf berharokat kasrah  فيِ dan diikuti dengan ya’ berharakat setelahnya يَوْمٍ

 Contoh bacaan Mad Tamkin dengan ciri-ciri kedua:

Surah Yunus ayat 56

هُوَ يُحْيِي وَيُمِيْتَ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

Terdapat ya’ berharakat kasroh yang diikuti dengan ya’ sukun يُحْيِي

Surah Al-Imran ayat 78

وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقاً يَلْوُوْنَ اَلْسِنَتَهُمْ باِلْكِتاَبِ

Terdapat wau berharakat dhomah, diikuti setelahnya wau sukun يَلْوُوْنَ
 

 Contoh bacaan mad tamkin untuk ciri-ciri yang ketiga

Surah Al-Ahzab ayat 7

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ

Dibaca: wa idz khodznaa minan nabiyyiina miitsaqohum

Nabiyyiina dibaca dua harokat/ketukan

Disebut mad tamkin karena bertemunya dua huruf ya dalam satu kata, yang pertama ya yang memiliki tasydid berharokat kasroh dan  yang kedua ya sukun

Surah Maryam ayat 58

عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ

Alaihim minan nabiyyiina

Nabiyyiina dibaca dua harokat/ketukan

Disebut mad tamkin karena bertemunya dua huruf ya dalam satu kata, yang pertama ya yang memiliki tasydid berharokat kasroh dan  yang kedua ya sukun

Surah Ali Imran ayat 75

فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ

Dibaca: Fil ummiyyiina sabil

Ummiyyiina dibaca dua harokat/ketukan

Disebut mad tamkin karena bertemunya dua huruf ya dalam satu kata, yang pertama ya yang memiliki tasydid berharokat kasroh dan  yang kedua ya sukun.

Demikian penjelasan tentang mad tamkin, semoga bermanfaat!

Sumber:

77+ Contoh Mad Tamkin yang Bisa Ditemukan Di Al-Quran