Salah satu hukum bacaan mad ialah mad lazim mutsaqol harfi dan mad lazim mutsaqol kilmi. Berikut penjelasan, contoh dan cara membacanya dalam Alquran.

Pengertian Mad Lazim Mutsaqol Harfi

Daftar Isi Artikel

Menurut bahasa, mad berarti panjang. lazim artinya harus, mutsaqol berarti diberatkan dan harfi adalah huruf.

Adapun menurut istilah, arti Mad Lazim Mutsaqol Harfi ialah apabila ada huruf mad ( alif, ya, wau) bertemu dengan huruf Nun ( ن ) Qaf ( ق ) Shod ( ص ) ‘Ain ( ع ) Sin ( س ) Lam ( ل ) Kaf ( ك ) dan Mim ( م ) yang berharokat tasydid dalam satu kalimat. Agar lebih mudah diingat, huruf-huruf tersebut dikumpulkan dalam kalimat:

نَقَصَ عَسَلُكُم

Mad Lazim Harfi Musyabba

Mad Lazim Mutsaqol Harfi disebut juga mad lazim harfi musyabba. Sehingga apabila ada pertanyaan apa itu mad lazim harfi musyabba? Maka jawabannya adalah sama dengan pengertian atau ketentuan dari mad lazim mutsaqol harfi.

Mad lazim mutsaqqal harfi atau mad lazim harfi musyba’ ialah juga merupakan fawatihus suwar dan wajib dibaca panjang (6 harakat/6 alif) dan diberatkan. Huruf mad di awal surah yang diiringi dengan huruf  berharokat tasydid, maka cara membacanya diberatkan sebab diidghamkan.

  

Contoh Bacaan Mad Lazim Mutsaqol Harfi Dalam Al-Quran

Surat Maryam Ayat 1, terdapat huruf ‘Ain ( ع ),  Kaf ( ك ) dan sho( ص) pada:

كۤهٰيٰعۤصۤ

 

Cara membacanya adalah sesuai nama huruf:

Kaaaaaaf haa yaa ‘aiiiiiing shooooood

  • Huruf ‘Ain ( ع ),  Kaf ( ك ) dan shod (  ص ) dibaca 6 harokat (mad lazim mutsaqo harfi)
  • Haa dan yaa dibaca 2 harokat (mad lazim mukhofaf harfi)

Surat Yunus Ayat 1, terdapat huruf Lam ( ل ) pada:

الۤرٰ

Dibaca: Alif  Laaaaaaam Roo

  • Huruf Lam ( ل )  dibaca 6 harokat (mad lazim mutsaqol harfi)
  • Huruf ro dibaca 2 harokat (mad lazim mukhoffaf harfi)

Surat Al A’raf Ayat 1, terdapat huruf Lam ( ل ) , Mim ( م ) dan Shod ( ص ) pada:

الۤمّۤصۤ

Dibaca: Alif  Laaaaaaam Miiiiiim Shoooood

  • Huruf Lam ( ل ),  Mim ( م ) dan  Shod ( ص ) dibaca 6 harokat (mad lazim mutsaqol harfi)

.Surat Al Qasas Ayat 1, terdapat huruf  Sin ( س )  dan mim ( م )

 

طٰسٓمّٓ

Dibaca: Thoo Shiiiiiin Miiiiiim

  • Huruf Sin ( س )  dan mim ( م )  dibaca 6 harokat (mad lazim mutsaqol harfi)
  • Huruf Thoo dibaca 2 harokat (mad lazim mukhoffa harfi)

 

Contoh Mad Lazim Mukhofaf Harfi, Mukhofaf Kilmi & Cara Baca

Pengertian Mad Lazim Mutsaqol Kilmi

 

Menurut bahasa, mad berarti panjang. lazim artinya harus, mutsaqol berarti berat, kilmi berarti dalam kalimat. Mad Lazim Mutsaqol Kilmi terjadi saat ada huruf Mad Thobi’i (ا يْ وْ) bertemu dengan huruf hijaiyah yang berharokat tasydid ashli.

Mad Lazim Mutsaqol Kilmi juga dikenal dengan Mad Lazim Muthawwal. Muthawwal artinya dipanjangkan, karena cara baca mad ini memang dipanjangkan sebanyak 6 harokat

Cara Membaca Mad Lazim Mutsaqol Kilmi

Seperti disinggung sebelumnya, bahwa cara bacanya mad lazim mutsaqol kilmi adalah dengan panjang 6 harokat/ketukan atau 3 alif. Ciri dari hukum mad ini memiliki tanda (simbol) berupa garis lengkung seperti gambar bendera yang berada di antara huruf hijaiyah Mad Thobi’i dan  huruf yang bertasydid.

 

Cara membaca Mad Lazim Mutsaqqal Kilmi ialah dengan terlebih dulu mepanjangkan huruf hijaiyah Mad Thobi’i sebanyak 6 harokat, baru kemudian masuk ke dalam huruf yang bertasydid. Pembaca wajib untuk memberatkan huruf yang bertasydid sesudah membaca huruf hijaiyah Mad Thobi’i
 

Contoh Bacaan Mad Lazim Mutsaqol Kilmi

Surah Abasa ayat 33,

 

فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ

Dibaca: Faidza Jaa’atis Shooooookhoh

Shoo dihukumi mad thobi’i karena ada alif , huruf sebelumnya berharokat fathah. Mad Thobi’i berkumpul dengan tasydid dalam satu kalimat disebut mad lazim mutsaqol kilmi,

Baca panjang huruf  Mad Thobi’i sebanyak 6 harokat, lalu masuk ke dalam huruf yang bertasydid (dibaca dengan berat)

Surah Al-fatihah ayat 7

وَلَا الضَّاۤلِّيْنَ

Dibaca: Walaadh Dhoooooolliiiin

Dhoo dihukumi mad thobi’i karena ada alif , huruf sebelumnya berharokat fathah. Mad Thobi’i berkumpul dengan tasydid dalam satu kalimat disebut mad lazim mutsaqol kilmi,

Baca panjang huruf  Mad Thobi’i sebanyak 6 harokat, lalu masuk ke dalam huruf yang bertasydid (dibaca dengan berat)

Surah Ad-Dhuha ayat 7

وَوَجَدَكَ ضَاۤلًّا فَهَدٰىۖ

Dibaca: Wawajadaka Dhoooooolang Fahadaa

Dhoo dihukumi mad thobi’i karena ada alif , huruf sebelumnya berharokat fathah. Mad Thobi’i berkumpul dengan tasydid dalam satu kalimat disebut mad lazim mutsaqol kilmi,

Baca panjang huruf  Mad Thobi’i sebanyak 6 harokat, lalu masuk ke dalam huruf yang bertasydid (dibaca dengan berat)

Surah Al-Fajr 18

وَلَا تَحٰٓضُّوۡنَ عَلٰى طَعَامِ الۡمِسۡكِيۡنِۙ

Dibaca: Wa Laa Tahaaaaaaaduuna ‘Alaa Tho’aamil Miskiin

Haa dihukumi mad thobi’i karena ada alif , huruf sebelumnya berharokat fathah. Mad Thobi’i berkumpul dengan tasydid dalam satu kalimat disebut mad lazim mutsaqol kilmi,

Baca panjang huruf  Mad Thobi’i sebanyak 6 harokat, lalu masuk ke dalam huruf yang bertasydid (dibaca dengan berat)